Holistické masáže - Ladislav Vít

Již více než tři desetiletí se věnuji cvičení, masážím a učím se, jak co nejlépe poskytovat úlevu od únavy, bolesti, disbalančních a psychosomatických potíží.
Jak pravdivě žijeme, takovou rétorikou naše těla promlouvají.

Masáže jsou prováděny na základě zvolené doby trvání masáže, individuálních potřeb a požadavků klienta. Při prvním setkání si určíme, kterým směrem se vydáme (řešením disbalančních potíží, bolestí, stresu, únavy, lymfatických potíží, relaxace, aj.).

Pomůcka k optimalizaci kvality života:
Pomůcka k optimalizaci kvality života:

Masáž, jak ji rozumím, je schopnost vnímat skutečnost jako oslovení – snaha naslouchat, učit se rozumět, být připravený odpovídat.

 

Zavolám Vám

Pošlete mi krátkou SMS a jakmile budu moci, zavolám Vám zpět.

Obvykle po 16. hodině. Děkuji za pochopení!

774 877 784

  Často se mě ptáte na toto:

  Většinou tak, že se mi nedovoláte. Jsem opravdu celý den v salónu a své klienty nenechávám rušit vyzváněním mého telefonu. Napište mi raději SMS. Zavolám Vám zpět. Volejte mi nejlépe kolem 17. hodiny a najdeme datum společného prvního setkání.. S sebou si nemusíte brát nic, vše je pro Vás připravené.V prvních minutách pohovoříme o možnostech masáží, cvičení, řešení případných potíží, přání a započneme spolupráci.
  Přirozeně! Masér profesionál Vás povede, ale ani on neví, jste-li prvně na masáži, máte-li nějaké zdravotní potíže, případně máte-li nějaké specifické přání. Řekněte mu to a vyptejte se nejlépe na začátku procedury, o co Vám jde? Jakou část těla si přejete ošetřit? Co Vás trápí? Případně ruší-li Vás z klidu okolní prostředí (hudba, světlo, těžký vzduch v místnosti, aj.)? Pokud se Vás masér nezeptá, je přínosem, sdělíte-li zda, jste po havárii, alergičtí, po úrazu páteře a podobně. Požádejte maséra o sdělení případných kontraindikací při prováděných procedurách. Nebojte se přiznat, že máte špatnou zkušenost z předešlých návštěv u masérů. Domluvte se na finančním vyrovnání a vyrovnejte se spíše až po proceduře. Masáž je většinou pro maséra i živobytím. Lépe je tedy bavit se obchodně na počátku procedury. Jen tak se odstraní případné vnitřní emoce a Vy i masér se můžete proceduře věnovat naplno.
  Může i nemusí. I zde záleží na typu a způsobu provedení masáže. Nepříjemný pocit až bolest, je možné vnímat u terapií, jako je reflexní masáž nebo reflexní terapie, rolfing, u některých hlubších nebo speciálních masážních hmatů, akupresury, některých východních masáží a dalších. U výše vyjmenovaných druhů terapií, ale i u každé jiné záleží spíše na provedení. Každý z nás jsme v jednotě jedineční a jsme tedy i různě citliví. Navíc se můžeme nacházet v citlivém psychickém rozpoložení nebo naše tělo může být i z jiného důvodu v napětí, a tím více citlivé. Podotýkám, že masáž je službou a z toho vyplývá, že o upřesnění podmínek, za kterých se bude masáž provádět, je nutné komunikovat před i při terapii. Je-li masáž příliš silná nebo jemná, požádejte terapeuta o změnu. Musím se zmínit o nepříjemných pocitech a bolestech, které se dostavují po masáži. Masáž je procedura, která fyziologicky zatěžuje organismus masírovaného. Při masáži v těle masírovaného dochází k obdobným zátěžím a změnám jako například u sportování. Navíc člověk, který se nechá masírovat prvně nebo s delší přestávkou mezi procedurami, si musí na masáž opět navyknout. Přesto je masáž zvláštní procedurou, na kterou si lidské tělo navyká již při druhé případně třetí terapii. Masáž je souhrn doteků a dotýkat se jeden druhého můžeme různě. Proto, když se necháváte masírovat, řiďte se především svými pocity a nebojte se o nich komunikovat s terapeutem. Masáž je služba, která je jen a jen pro Vás.
  Do nepsané etiky masírování patří zahalování neopečovávaných částí těla masírovaného. Toto zakrývání je pro Váš pocit jistoty, bezpečí a ochrany. Při některých masážích, jako je například Shiatsu nebo Hnětení tlačení kyčelní kosti, je masírovaný zcela oblečen, ale u většiny typů masáží je tělo masírovaného minimálně částečně odhaleno.
  Samozřejmě, že ano. Při masáži, má-li žena menstruaci, by mělo být jisté etické jednání a brát ohled na kontraindikace. Menstruace je obdivuhodný projev přírody, který mnohé napovídá a prozrazuje o stavu těla. Je naprostou přirozeností jedince, samozřejmostí života. Je sice obtěžující a přináší mnohá úskalí, ale není důvod se za ni stydět. Kontraindikací při menstruaci je masírovat bříško, protože masáž, ale i jen ležení na břiše zvýší prokrvení a podráždí sliznici dělohy a tedy i zvýší krvácivost a může navodit nejisté pocity.
  Který nepřející Vám takovouto větu řekl? Tloušťka není určující pro Vaši přítomnost v masérském salónu. Nýbrž Vaše přání a potřeby. Obezita je stav Vašeho těla, pro Vás snad nepříjemná, ovšem pro maséra je to stav neurčující výsledek jeho činnosti. Profesionální masér určuje jedince jako individualitu. Nikdy nerozlišuje lidi na obézní, štíhlé, bílé nebo černé. Pokud ano, je třeba dát šanci jinému, a především sobě. Když masér nebude moci uchopit sval přes nahromaděné množství tuku v opečovávaných partiích, tuto svalovou partii je možné ovlivnit reflexivně přes akci na povrchu těla masírovaného nebo protažením, apod. Svalovinu masér ovlivňuje vždy i přes jemné hlazení povrchu těla. Není tedy jediný důvod pochybovat o účinnosti masáže u obézního člověka.
  [Kontra – proti, indikace – rozhodný důvod či soubor okolností, vyžadující určitý léčebný nebo diagnostický postup]. Je to tedy onemocnění, stav organismu nebo jeho část, kdy masáž není doporučována a je nutné masáž nevykonávat. Všeobecné kontraindikace u masáže jsou tyto: Dotýkat se otevřených a mokvajících ran, míst postižených plísní a kvasinkami, míst v oblasti břicha s nespecifikovatelnými bolestmi, nespecifikovaných vřídků, bouliček, vystouplých pih a mateřských znamének, křečových žil, bércových vředů, kapénkové onemocnění, dotek pohlavních orgánů, prsních bradavek u mužů, u žen celých prsou, dotýkat se nebo zavádět cokoli do všech otvorů těla, působení tlaku na oči, bříško těhotné ženy a oblast břicha ženy menstruující, místa podlitin, čerstvě zhojených zlomenin aj. K výše popsaným kontraindikacím patří také, nazveme si je, kontraindikace etické. Jde o tolerování přání masírované osoby. Jí určená místa nemasírovat, vůbec se jich nedotýkat. Pokud možno splnit přání masírovaného – zmenšit, zvětšit tlak, snížit intenzitu osvětlení místnosti, a jiné. Masáž je služba pro druhého, a proto je nezbytná komunikace mezi masérem a masírovaným.
  Masérský salon HOLISTICKÉ MASÁŽE, VÍT - MASÁŽE se nachází v budově Kadeřnictví Perfekt. Adresa je Víta Nejedlého 1100/1a, Hradec Králové. Na této mapě jsem bílou šipkou vyznačil, kudy se dostanete až k mým dveřím. Odkaz na Mapy.cz(zde), nebo Google mapy (zde)