Shiatsu je japonská masážní technika. Pomocí protahování, tlaku nebo dotyku uvádí do pohybu energii v akupunkturních drahách a tím obnovuje energetickou rovnováhu těla. Metoda Shiatsu pomocí prstů a dlaní vyvíjí tlak na určité zóny s cílem odstranit poruchy v organismu, udržet či zlepšit zdraví a zmírnit určité zdravotní problémy.

Klient je při masáži oblečený. Doporučuje se pohodlný bavlněný oděv. Nepoužívají se oleje ani emulze. Dotek přes oblečení (ale i přes tenkou přikrývku) má zcela jinou kvalitu než dotek přímo na kůži při klasické masáži a proniká do větší hloubky. Díky těsnému kontaktu se zemí mají klient i terapeut lepší stabilitu a možnost uvolnění. Masáž probíhá na celém těle. Podstatné jsou zkušenosti, znalosti a patřičný výcvik shiatsu maséra. Samotné masáži předchází krátký rozhovor s klientem a po ní následuje čas na odpočinek. Shiatsu masáž je hluboce relaxační a zároveň posilující a osvěžující.

SHIATSU

Shiatsu nenahrazuje návštěvy u lékaře. Proto je nutné upřednostnit diagnostiku a ošetření lékařem, případně s ním spolupracovat.