Tělo se stává ohromným zdrojem informací o člověku a jeho životním příběhu. Za normálních okolností zůstávají bez povšimnutí, protože jsme si odvykli svému tělu naslouchat.

Masáž celého těla je jedna z nejkomplexnějších způsobů, jak uvolnit a vyladit celé tělo i mysl. Zohledňuje fyzickou stránku osobnosti. Zjišťuje potíže i v partiích, které jsme neošetřovali při masážích částečných. Pokud chceme býti důkladní je potřeba si pro tyto masáže vyhradit čas a dívat se holisticky. Naše emoce, tělesné pocity, držení těla, mimika, stereotypy, přetížení, disbalance a podobně nám tvaruje tělo. A pokud mu dokážeme naslouchat, pak z této „řeči těla“ mnohé lze „vyčíst“ a dle této nápovědy je možné se věnovat tělu klienta.

Holistické masáže nám umožňují nepřehlížet nic z naší reality do pozadí jen proto, že nám to připadá málo důležité, málo exaktní nebo málo důstojné. Naše osobnost a vše co se ji přímo i nepřímo dotýká, tvoří jednotný celek. Pokud se z tohoto celku pokusíme něco přehlédnout, začnou se objevovat potíže.

Celkovou masáž do 60 minut je možné provést, ale jistě nebude důkladná. Ideální délka času na celkovou masáž jsou alespoň 2 hodiny a více.

Co vše celková masáž obnáší?

Většinou se tím myslí masáž zadní části trupu, celé dolní končetiny, přední část trupu, celé horní končetiny, šíje. Vždy záleží, jak se domluvíte s masérem. Některé partie lze vynechat nebo naopak přidat (obličejová, vlasová část). Masér se vždy musí řídit kontraindikacemi, které jsou mu zákonem a samozřejmě požadavky klienta. Vždy je dobré si před zahájením masáže vše nechat vysvětlit a domluvit se na možném.

Masáž celého těla

Masáže celého těla nenahrazuje návštěvy u lékaře. Proto je nutné upřednostnit diagnostiku a ošetření lékařem, případně s ním spolupracovat.