Reflexní masáž je založena na předpokladu, že na nohou a rukou existují určité oblasti nebo body, které jsou ve spojení s jednotlivými orgány, žlázami a tkáněmi.

Přesné počátky reflexologie nejsou známy, ale její vznik se klade zhruba do stejné doby jako vznik akupunktury, tj.kolem roku 4 000př. n. l., protože mnohé techniky mají stejné prvky. Její základy položil v roce 1917 americký psycholog Dr. William H. Fizgerald zavedením tzv. zónové terapie. Ta předpokládala existenci deseti zón energie rozdělující tělo od hlavy k nohám.

Do své dnešní podoby byla tato vědní disciplína rozvinuta hlavně díky poznatkům Američanky Eunice Inghamové, kterou od počátku v jejím úsilí podporoval Dr. J. S. Riley, lékař, u něhož pracovala. Dr. Inghamová zjistila, že chodidla reagují na tlak citlivěji než dlaně, a na tomto poznatku založila svůj způsob léčby. Dr. Inghamová od počátku 30let až do své smrti v roce 1974 vypracovala reflexologii na úroveň moderní vědecké nauky, jak ji známe dnes. V roce 1973 byl založen mezinárodní institut, který pokračuje v práci dr. Inghamové.

Procedura obvykle trvá 30 – 60 min a je nezbytné věnovat se každé noze zvlášť. Zručnost reflexologa do velké míry závisí na zkušenosti. K tomu, aby si vyvinul cit v prstech a naučil se zjišťovat citlivá místa, je potřeba jistá doba a určitá praxe. Ovlivňováním reflexních bodů se zablokovaná místa uvolňují a obnovuje se harmonie všech systémů. Na bolestivý reflex se působí opakovaně, poté se nechá partie v klidu a věnuje se jiné. Posléze se opět navrací a soustřeďuje znovu na citlivé místo, dokud bolest nezmizí. V některých případech bolest zmizí až po několika procedurách. Je potřeba znát míru, nepracuje se na tomtéž místě přespříliš dlouho ve snaze odstranit bolest.

Hlavní výhodou reflexologie je následné uvolnění klienta. Snížení napětí v určitých partiích též zlepšuje jejich prokrvení, umožňuje správnou funkci nervového systému a pomáhá obnovit harmonii, čili homeostázu, mezi tělesnými funkcemi. Protože většina dnešních onemocnění je důsledkem stresu, může reflexologické ošetření, jež provede kvalifikovaný praktik, být velmi prospěšné pro zlepšení celé řady nejrůznějších stavů, jako je hallux valgus.

REFLEXOLOGIE

Reflexologie – neuromuskulární nohou a rukou, nenahrazuje návštěvy u lékaře. Proto je nutné upřednostnit diagnostiku a ošetření lékařem, případně s ním spolupracovat!