Péče o rozvoj těla, snaha udělat ho zdravým a zdatným, vypěstovat pěknou postavu a udržet si proporcionální tvary a mladistvé držení těla na dlouhé roky, vytvořily pojem „kultura těla“. Při setkání a prvotní konzultaci s klienty je nutné zjistit mnohé o tělesném, duševním, sociálním a psychosomatickém stavu klienta. Důvodem je upřednostnění odstranění případných disbalančních, bolestivých potíží a podobně. Sociální stránka do jisté míry určuje cestu, způsob cvičení.

Dohodneme-li se co bude naším cílem, hned se dáme do práce.

Svalová disbalance je nerovnovážný stav antagonistů (svaly působící vzájemně proti sobě), zpravidla je jeden zkrácený a druhý ochablý. Ve zkráceném svalu je stálé zvýšené napětí a jeho protějšek je zpravidla ochablý. Ale, i zkrácený sval může být ochablý a naopak. U sportovců se stává, že nejde o ochabnutí jednoho z antagonistů, ale jednoduše nezvládá vyrovnat velké síly přetěžovaného protilehlého svalu.

Za normálních okolností je svalové napětí antagonistů v takovém poměru, aby bylo zajištěno optimální držení daného kloubu. Při této rovnovážné poloze dochází k maximálnímu rozložení tlaku na kloubní plochu.

Nesprávným zatěžováním, hlavně přetěžováním, dochází k porušení svalové rovnováhy, to vede k vadnému držení těla a k poruchám páteře. Proto dochází k nerovnoměrnému rozložení tlaku v kloubu. Následkem je, vybočené nebo vbočené kolenní klouby, rychlejší a nerovnoměrné opotřebování kloubů, vadné držení těla, ovlivnění příčných a podélných kleneb, poškození měkkých tkání a mnohé jiné. Dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a jejich částí. Důsledkem jsou poruchy funkce, blokády, degenerativní změny s poškozením kloubu a poškození měkkých tkání.

Disbalance vzniká při nadměrné zátěži, ale také z nedostatku pohybu. Je specifická v tom, že pokud vznikne v určité části těla, tak ovlivňuje i jiné části. Disbalance se kombinují a navzájem ovlivňují. Tím také komplikují zjištění příčiny vzniku daného tělesného problému. Ovlivňuje funkce vnitřních orgánů, krevní a lymfatický systém, aj. To je důvodem, proč nesmíme podceňovat svalovou disbalanci, uvědomit si ji, pracovat s ní a hlavně minimalizovat příčiny jejího vzniku. Nutností je preventivní a kompenzující chování.