Sportovní masáž je nedílnou součástí amatérských a profesionálních sportů. Nikdy nenahradí propracovanější techniky, jako například v rehabilitaci a podobně. Již od pradávna nebylo možné, aby sportovec bez těchto masáží dlouhodobě ustál kondiční a rekondiční schopnosti těla bez zranění, únavy a psychosomatických potíží.

Strategie, styl a techniky sportovních masáží se především zaměřují na sportovce a jejich somatických a psychosomatických potřebách před, při i po výkonu. A to s úkolem maximálně minimalizovat zranění sportovce. U sportů, kde může masér vstoupit v průběhu výkonu sportovce „do hry“, tak dokáže prodloužit a zkvalitnit samotný výkon sportovce.

Sportovní masáž je časově nenáročná avšak somaticky i psychosomaticky účinná, před přípravná, přípravná, doplňující i velmi podceňovaná činnost, která velmi jednoduše zahřeje, uvolní, nabudí, jak měkké tkáně a klouby sportovce, tak i jeho chuť k výkonu. Napomáhá lymfatickému i cévnímu systému. Používá se před začátkem výkonu, jako součást rozcvičení. V průběhu výkonu, kde zabraňuje křečím, pomáhá odplavit nežádoucí látky z krevního a lymfatického systému a pomáhá s okysličením organismu.

V rámci kontraindikací masér nesmí použít sportovních masáží při těhotenství žen, nádorových, horečnatých, infekčních a mnohých dalších onemocnění. Dále u batolat, kojenců, v období rekonvalescence, úrazů, vyčerpanosti aj.

Sportovní masáž je aktivita, na které se aktivně podílí masér, sportovec i trenér. Všichni tři se musí dobře znát – mít již společné zkušenosti z tréninků a přípravných zápasů. Jen tak dokáže masér pomoci k lepšímu výkonu sportovce s minimální možností zranění. Kolik by měl zvládnout masér sportovců? Domnívám se, že co nejméně. V jakémkoli řemesle překročíme hranici, kdy se musíme rozhodnout, zda chceme více na úkor možností a kvality. S menším množstvím si můžeme více „hrát“, soustředit se bez omezení umu. Intuici dát volný průběh s maximálním výkonem. Pak je i prostor na alternativní působení i pohled na věc. Tedy čím méně, tím kvalitněji. Vše ostatní je na umu, komunikaci a svědomí maséra.