Masáž je v podstatě sdílením rukou jednoho člověka na těle člověka druhého. Není to však jen dotek rukou na povrchu těla, ale zasahuje hlouběji, ke svalům, kostem, a současně proniká do hloubky bytosti.

Holistická masáž nahlíží na jedince spíše jako na celek, nezaměřuje se pouze na jeho jednotlivé části nebo jen na jeho fyzický stav. Pohyby jsou pomalejší, uvážlivější a meditativnější. Při holistické masáži je vzájemná souhra masírující a masírované osoby velmi hluboká. Jedná se o neverbální pozitivní komunikaci mezi zmíněnými partnery. Oba jsou na jedné lodi, která pluje za stejným cílem. Tím je dokonalé zdraví, meditativní prožitek a psychická vyrovnanost. Úkolem masírované osoby je být uvolněný, avšak bdělý a soustředěný na dotek. Ten kdo masáž provádí, je průvodcem a vnáší do masáže pocit skutečného zájmu.

Přínos dobře provedené masáže je zřejmý – relaxace a vyladění svalstva, povzbuzení proudění krve v žilách a nasycení tkání kyslíkem. Masáž zároveň podpoří proudění lymfy a zvýší elasticitu kloubního vaziva. Holistická masáž navíc příznivě ovlivňuje centra energie (chakri).V duchovní rovině nejen tlumí stres a úzkost, ale pomáhá také většímu uvědomění si vlastního těla jako celku i jeho jednotlivých částí. Jakmile si uvědomíme, kde je naše energie zablokovaná, můžeme se snažit o integraci čili sjednocování jednotlivých úrovní našeho těla, a tím si vytváříme pozitivnější obrázek o sobě samém, přebíráme vědomě zodpovědnost za své vlastní štěstí a zdraví.

Procítěná masáž vytváří pocity pohody, důvěry a radosti. Můžeme uvolnit velké množství energie, kterou jsme dosud potlačovali například snahou nenechat se rozčílit, neprojevovat pláč, radost nebo strach. Přetrvávajícími návyky můžeme způsobit hlubokou změnu v držení svého těla i v jeho výrazu(například tváře).

Je velmi obtížné popsat přínos masáže v duchovní rovině, protože hovoříme o čemsi, co je samo nedefinovatelné. Tento vliv je třeba zažít. Mluvíme o postatě „životní síly“ , o celku, jenž je více než pouhým součtem naší osobnosti. Není však nic neobvyklého pro masírovaného člověka, že dosáhne během holistické masáže stavu zvýšeného vnímání, který se podobá stavu meditativnímu.

Holistické masáže nenahrazují návštěvy u lékaře. Proto je nutné upřednostnit diagnostiku a ošetření lékařem, případně s ním spolupracovat!