Holistické masáže

1800,- Kč (jedna osoba)
od: dle dohody
Přihlásit se

Individuální nadstavbový kurz pro každého, kdo uvažuje o posun ve vzdělávání. Pro každého zvídavého a jeho profesní i osobní rozvoj. Pro pochopení, že každá terapie je omezená a zároveň i v něčem jedinečná. Kde je nutné se na člověka dívat jako na celek. A kdy je omezující soustředit se a vidět jen to jediné místo co například bolí.

Nejen tato témata:

Úvod - Co jsou holistické masáže?

Získat teoretické a praktické znalosti.

Najít správný přístup a postup ve spolupráci s druhým člověkem.

Holistická masáž není "jen" fyzická souhra, ale i empatie k energiím a psychickým projevům.

Ukázat, že v těle neexistuje článek, který by funkčně nebyl propojen do celku.

Jak si zlepšit výrazným způsobem své zdraví a zdraví svých blízkých.

Jak působit na druhého a minimalizovat své vlastní poškození a mnohé další.

Kurz je přístupný všem bez omezení věku a národní příslušnosti. Kurz probíhá v českém jazyce.

 

Omezení:

Maximálně 4 posluchači

Přednášející:

Ladislav Vít