• Pomalý pohyb se zpětnou vazbou. Vždy s pohybovým prožitkem.
  Pokud pohyb „prožiji“, „procítím“, mohu tělo tvarovat a měnit.
  V rychlosti nejsme zpočátku schopni si pohyb uvědomit a udělat ho dobře.

 

 • Někdy má nevyvážené posilování horší důsledky,
  než pohybová pasivita, například u lidí co pracují u počítače.

 

 • Postura je detektor. Nikdy nelže.

 

 • Ochranné funkce těla, posturu mění.

 

 • Vlivy habitačními, tedy návykovými
  si posturu často deformujeme sami.

 

 • V postuře neexistuje článek, který by nebyl propojený do celku.

 

 • Moderní technologie přinášejí množství výhod, ovšem naše smysly oslabují.

 

 • Z dýchání, jako z postury, můžeme číst jako z učebnice.
  Úzce souvisí se stabilizační funkcí těla, tedy s posturou.

 

 • Přes dýchání můžeme i lépe číst sami sebe.

 

 • Skončila hra na zodpovědnost.
  Začala skutečná zodpovědnost.