Holistickými masážemi se zabývám již třetí desetiletí. Za onen čas jsem měl možnost se věnovat několika desítkám tisíců lidí nejrůznějšího věku, pracovního vytížení, psychosomatických stavů a různých národností. Zkušenosti jsem získával nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Holistické masáže nemají hranice ani ve vědění, ani v technikách. Přesto vše jsou v principu jednoduché, empatické a účinné. Při řešení spolupráci nedám zelenou, pokud neznám předem výsledek.