Holistickými masážemi se živím více než 24 let. Za onen čas jsem měl možnost se věnovat několika tisícům lidí nejrůznějšího věku, pracovního vytížení, psychosomatických stavů a národností. Zkušenosti jsem získával nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Ovládám 15 druhů masáží plus další techniky, které kombinuji. Neznat byť jen jedinou z nich, nemohl bych využívat v daný okamžik to nejlépe možné.

Holistické masáže nemají hranice ani ve vědění, ani v technikách. Přesto vše jsou v principu jednoduché, empatické a účinné. Při řešení spolupráci nedám zelenou, pokud neznám předem výsledek.