Jsem přesvědčen, že je masáž jedna z nejvzácnějších, nejjednodušších a zároveň z nejzajímavějších možností, kterou lidstvo má a je možné se v ní neustále vzdělávat a profesně se vyvýjet. Žít svůj život jako dialog, v stálém naslouchání pocitů a intuice a odpovídání. Žít pozorně a odpovědně. Žít pravdivě. 

Jak pravdivě žijeme, takovou rétorikou naše těla promlouvají.