POMŮCKA K OPTIMALIZACI KVALITY ŽIVOTA

Pomůcka k optimalizaci kvality života:

Dýchání.

Kyslík je prvotní stravou organismu.
„Naučte se vnímat, jak dýcháte. Jak nádech a výdech ovlivňuje pozici těla?“

Stravování.

Jídlo a pití je druhou stravou organismu. Co sníme a vypijeme, to nás tvoří.
„Naučte se vnímat jak, kolik, co, jak rychle a v jaké kvalitě potravu konzumujete. Jak tělo reaguje na stravu?“

Emocionální faktory.

Emoce jsou třetí stravou organismu. Je nutné emoce kontrolovat, abychom se nestali potravou emocí mi sami.
„Získání psychosomatických potíží se děje i bez našeho vědomí a uvědomování si. Zrcadlo Vám napoví.“

Chránit své tělo.

Chránit své tělo před poškozením mikro i makro světem a předejít tak poškození těla i mysli svou opatrností.
„Je obdivuhodné, že můžeme ochránit své tělo a tím i sebe jen tím, že se rozhodneme rozumněji.“

Cvičení.

Bez aktivit a cvičení není možné získat odolnost, kondici těla, rehabilitovat, kvalitně trávit i vylučovat, získat
sebejistotu a mnoho dalšího. „Nebojte si tělo i mysl otestovat tím, že uděláte něco, co jste dělali před léty.“

Povzbuzující látky, drogy.

Pokud člověk není postižený nebo nemocný, je jeho organismus nastaven k žití a přežití v mnohých
podmínkách, v kterých se může ocitnout. Povzbuzující látky a drogy jsou látky navíc, které organismus k životu
normálně nepotřebuje a jejich užívání má vždy negativní dopad na vývojový diagram lidského organismu.
Extrémní podmínky, ve smyslu života a smrti, si vynucují extrémní jednání. Avšak v běžném životě jsou
povzbuzující látky a drogy věci navíc, které dělají ze zdravých mrzáky a zabíjí.