„Jelikož přítomnost nelze vyhodnotit a budoucnost je vždy nejistá, tak kondice fyzického stavu je rovna času věnovanému sobě samému v nejblíže možné minulosti. “

Kondiční poradenství je především o aktivní spolupráci. Je o důvěře, která vzniká a prohlubuje se časem. Je o vidění cíle, sestavení plánu, okamžitému přizpůsobování se situacím, podmínkám apod. Mnohdy je důležité spolupracovat i s jinými specialisty. Trenér vytváří aktivity jako je, diagnostika, analýza, plánování, evidování,
seznamuje se somatologií těla, rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti, návrhy, realizace, regenerace, doporučuje, optimalizace, prezentace, odstraňuje efektivně chyby, analyzuje výživový stav a zvyklosti a pracovní návyky, a mnoho dalších aktivit jako je utírání čela a podobně.

Kondice je označení pro tělesný a duševní stav člověka. Vyžadování „své“ kondice je pro každého z nás specifický. Proto je samozřejmá komunikace před i v průběhu celé spolupráce. Bez konzultací není možný posun.