Kulturistika používá soustavu tělesných cvičení převážně se zátěží, využívající jednak konstantní tělocvičné náčiní a nářadí – hlavně však činky všemožných druhů, gumové, strunové expandery, kladky i různé jiné důmyslné zařízení pro posilování, jednak izometrické a prostné cvičení. Na základě dlouholetých zkušeností, výzkumu a experimentování jsou tato cvičení sestavená do tréninkových lekcí nebo souborů tak, aby bylo dosáhnuto rovnoměrného a důkladného účinku na všechny svalové skupiny a orgánové systémy. Přesně jsou určené dávky, počty opakování cvičení a váha překonávaného břemene. Cvičí se ve stoje a jiných polohách – v lehu, kleku, sedě, a to pro nejúčinnější působení a proporcionální formování a posílení svalstva, a také i proto, aby se vyloučily všechny negativní vlivy enormního zatížení.

Kulturistika nezůstává na pozici tělesných cvičení, ale ve své metodice rozpracovává správné používání protahovacích cvičení, dýchání, rozcvičení, doplňkové sporty, využívání přírodních sil – slunce, vzduchu, vody pro otužování a zvýšení tělesné zdatnosti a zdraví. Klade důraz na správné a důsledné dodržování osobní hygieny, na střídání práce a odpočinku, na stravování a vůbec na celkovou životosprávu a podporuje všeobecně výchovné prostředky.

Je možné tedy říci, že kulturistika je dokonale propracovaná, vědecky podložená tělovýchovná činnost, je to péče o lidský organismus při bezpodmínečném dodržování správné životosprávy, jako i režimu dne, složení stravy, rytmu v práci, v zábavě i odpočinku. Toto je alfou i omegou jak kulturistiky, tak i jakékoli jiné tělovýchovné činnosti – proto je v souladu s naším způsobem života.