Vzhled těla určují vzájemné poměry jednotlivých částí – proporce. Například poměr délky končetin k trupu a nebo poměry jednotlivých částí obličeje a tak dále, jsou v určitých mezích individuálně odlišné. Mění se věkem, liší se pohlavím i rasovou příslušností.

Již od dávných časů a byli to hlavně umělci, kteří se snažili najít určitou závislost ve vzájemném vztahu jednotlivých částí lidského těla při současném respektování již vzpomínaných momentů tak,aby našli postavu vyhovující určitým estetickým požadavkům. Zjištěné závislosti – proporce potom uplatňovali ve svých dílech. Tak vznikl kánon, jehož základem byl většinou rozměr některých částí těla (modul) a rozměry ostatních částí se obyčejně vyjadřovali v násobkách nebo zlomkách modulu.

V průběhu století bylo navrhnuto mnoho kánonů, z nichž se některé uznávají ještě i dnes.

Pro kulturisty, kteřý se pomocí tělesných cvičení se zátěží usilují zlepšit nejenom své zdraví, upevnit a zvýšit tělesnou sílu, ale podstatně ovlivnit i vzhled svého těla, je studiem proporcí důležitým prostředkem pro správnou orientaci, cílovědomější činností pro dosáhnutí vytyčených cílů.

Rozhodující pro naši studii a snad i nejvíce používaným kánonem je kánon řecký, který je vlastně sochařem Polykletem upravený kánon staroegyptský. Ukázkovým vzorem je jeho socha Doryforos (mládenec s kopií). Jeho obličej je 1/10, hlava 1/8 výšky těla a délka chodidla 1/6 výšky těla. Hlava s krkem se rovná délce chodidla. To jsou nejzájkladnější údaje.

Časem vznikaly celé řady kánonů, jako Michelangelův, Odrejův kříž, Fritshoov kánon a tak dále. Jeden z nich používá na porovnání proporcionality obvodu hrudníku.

Pokud si určíme délku hrudníku jako 100%, potom obvod pasu se má rovnat 75%, obvod pánve 90%, obvod krku 38%, obvod napnutého ramene (biceps – triceps) 36%, obvod předloktí 30,5%, obvod stehna 60%, obvod lýtka 40%. Tyto údaje stačí k tomu, aby jsme si mohly porovnat svoje vlastní proporce, určit, které svalové partie nám zaostávají a ty správně zvoleným cvičením vhodně provokovat k pracovní hypertrofii.