Oběhový systém přivádí krví kyslík a živiny ke tkáním lidského těla a odvádí odpadové produkty látkové výměny. Krev se skládá z krvinek a krevní plazmy. Červené krvinky obsahují hemoglobin, díky kterému červená krvinka může přenášet kyslík. Bílé krvinky spolupracují při obraně organismu proti infekcím a krevní destičky mají význam při srážení krve. Krvinky plavou v krevní plazmě.

Krev uvádí do pohybu srdce. Je to dutý svalový vak, rozdělený na dvě předsíně a dvě komory. Mezi předsíněmi a komorami jsou otvory uzavřené chlopněmi, které se střídavě otevírají a zavírají. Chlopně se nacházejí v ústí i ve vyústění cév do srdce i ze srdce. Smršťováním a ochabováním srdeční svaloviny ve spolupráci s činnosti chlopní a pružností cév se zabezpečí správný průtok krve. Když se srdce smršťuje, nastává vypuzování krve z jednotlivých oddílů. Při ochabnutí srdeční svaloviny se do jednotlivých srdečních dutin nasává krev. To se děje ve frekvenci 60krát – 80krát za minutu. Byli zaznamenány i hodnoty pod 40 úderů za minutu. Čím je zdravé srdce trénovanější, tím má pomalejší frekvenci úderů.

Krev se vrací z orgánů horní a dolní dutou žilou do pravé předsíně a od tud jde do pravé komory. Ta ji plicní tepnou pošle do plic, kde se krev okysličuje. Plicními žilami se vrací okysličená krev do levé předsíně. Od tud proudí do levé komory, ta okysličenou krev pošle aortou do těla. Aorta se mnohonásobně rozvětvuje na menší cévy, až na vlásečnice, kde v jejich oblastich krev odevzdá buňkám kyslík a živiny a odplaví odpadové produkty. Tělesné cvičení působí na hypertrofii srdečního svalu. Svalovina levé komory se zvětšuje hlavně po vytrvalostním tréningu. Srdci při jeho práci pomáhá dýchání. Při cvičení s těžkým břemenem se dech zadržuje a dýchá se nepravidelně, čímž se zatěžuje srdečně-cévní systém, hlavně pravou komoru. Po skončení cviku s těžkým břemenem se krev po zadržení dechu nahrne do pravé komory a značně ji zatíží.

Krevní tlak po dobu silového cvičení se vyznačuje rychlým vzestupem i poklesem hodnot. Proud krve v pracujících svalech – v izometricky smrštěném svalu, má snížený průtok. Při izotonicko – svalové práci jsou poměry příznivější a sval má zabezpečený lepší průtok krve.

Škody vyvolané na srdci vlivem sportu jsou zřídkavé, pokud srdce nebylo již před tím poškozené nemocemi.